Latinski kvadrat in grško-rimski kvadratni dizajn

Pri zasnovi latinskega kvadrata je blokirano več kot ena tuja spremenljivka, ki je tesno povezana z odvisno spremenljivko. Te blokirajoče spremenljivke so lahko predmetne ali okoljske in celo ena od njih je lahko ista odvisna spremenljivka. Nasprotno pa tovarniška zasnova 2x2 pomeni, da ima dve neodvisni spremenljivki z dvema nivojema, število obravnav pa 4.

Latinsko kvadratno oblikovanje

Simbolična oznaka teh modelov je enaka tistim iz tovarniških modelov, ki jih bomo videli v poznejši temi, vendar z drugačnim pomenom: zasnovo latinskega kvadrata 2x2 pomeni, da ima dve blokirajoči spremenljivki z dvema vrednostima in številom eksperimentalnih pogojev To je 2.

Zasnovi latinskega kvadrata so lahko enofaktorski in faktorski, v obeh primerih pa morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: Blokirne spremenljivke morajo biti tesno povezane z odvisno spremenljivko in ne smejo medsebojno vplivati niti z neodvisno spremenljivko. Število blokov vsake blokirne in obdelavne spremenljivke mora biti enako. Zaklenjene spremenljivke so razvrščene v matriki, blokirni matriki, s toliko vrsticami in stolpci, kolikor je blokov oblikovano v blokirajočih spremenljivkah. Ena od spremenljivk se nahaja v smeri vrstic, druga pa v stolpcu.

Število celic mora biti enako proizvodu števila vrednosti ali blokov vsake blokirne spremenljivke. Tako je na primer pri zasnovi 2x2 število celic štiri. Obdelave so ponavadi predstavljene v vsaki celici z različnimi črkami latinske abecede. Postavitev latinskega kvadrata se lahko uporablja tudi v znotrajpredmetnih modelih za nadzor učinka reda ali pri uporabi nepopolnih faktorskih modelov. Število preiskovancev mora biti enako ali večkratno od števila celic, saj mora imeti vsaka celica enako število oseb. Število preiskovancev v vsaki celici mora biti enako, tako da učinek blokiranja spremenljivk ostane stalen pri vsakem poskusnem zdravljenju.

Obravnava se naključno uporabi za vsako celico, pri čemer se upošteva, da se mora vsak eksperimentalni pogoj pojaviti samo enkrat v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu, pri čemer je vsaka vrstica in vsak stolpec popolna replika poskusa. Postopek, ki ga moramo uporabiti, da uporabimo to zasnovo, je naslednji: Določimo, kakšne bodo blokirne spremenljivke, in jih izmerimo pri vseh preiskovancih vzorca pred oblikovanjem skupin. Glede na število tretmajev se odločimo, koliko blokov bomo oblikovali.

Gradimo podatkovno matrico, pri čemer bloke vsake blokirne spremenljivke postavimo v podpise in tiste druge blokirne spremenljivke v stolpce. Celicam naključno dodelimo zdravljenje ob upoštevanju, da se mora vsako zdravljenje pojaviti samo enkrat v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu ter vsaki vrstici in vsak stolpec mora biti replika poskusa. V vsaki vrstici in vsakem stolpcu morajo biti vsi eksperimentalni pogoji. Če blokirne spremenljivke niso predmet, jih naključno dodelimo subjektom.

Pri vseh preiskovancih uporabljamo eksperimentalne tretmaje in merimo odvisno spremenljivko, podatke analiziramo z analizo variance, interpretiramo rezultate, pripravljamo zaključke in posplošujemo na populacijo, iz katere smo odvzeli vzorec. Na koncu napišemo poročilo o preiskavi. Nato imamo simbolično predstavitev latinskega kvadratnega oblikovanja 2x2.

Ta zasnova z blokiranjem dveh spremenljivk ima večjo notranjo veljavnost kot prejšnja zasnova, vendar je zunanja veljavnost zelo majhna zaradi izločanja subjektov in preobčutljivosti subjektov na ukrepe blokirajočih spremenljivk.

Grško-rimska kvadratna zasnova

Za grško-rimsko kvadratno zasnovo je značilno, da uporablja dve bločni spremenljivki, če ima dve neodvisni spremenljivki (faktorski načrt) in tri blokovske spremenljivke, če ima samo eno neodvisno spremenljivko (unifaktorski načrt), saj je pri tej zasnovi bistveno, da je skupno število spremenljivk med neodvisnimi in zaklenjenimi spremenljivkami je 4.

Ta članek je zgolj informativen, saj nimamo moči postaviti diagnoze ali priporočiti zdravljenja. Vabimo vas, da greste k psihologu in se pogovorite o vašem konkretnem primeru.

Če želite prebrati več člankov, podobnih Latinskemu kvadratu in grško-rimskemu kvadratnemu oblikovanju, priporočamo, da vnesete našo kategorijo eksperimentalne psihologije.

Priporočena

Organizacijska zapletenost - Organizacijske strukture
2019
Zakaj me srbijo roke?
2019
Kako znižati kortizol
2019